Commissies

Commissie Opleidingen & Bewakingen
De Commissie Opleidingen en Bewakingen regelt alle zaken die te maken hebben met de opleidingen en examens m.b.t. het zwemmend redden, varend redden, snorkelen en de EHBO.
De COB draagt zorg voor voldoende goed opgeleide en bijgeschoolde trainers, regelt het toezicht in de zwemhallen en kleedlokalen, en regelt bijscholingen en oefeningen voor leden (cursisten) en instructeurs.
Op uitnodiging verzorgt deze commissie het bewaken van evenementen aan of op het water die door derden worden georganiseerd zoals bij de intocht van Sinterklaas,  VenloStormt en diverse activiteiten van kanovereniging “Viking”. Ook een goed opgeleide alarmploeg, die in geval van calamiteiten snel en deskundig kan handelen, valt onder de verantwoordelijkheid van de COB.

Contactpersoon: Joep Peters
 
Heeft u vragen over opleidingen? Klik hier
Wilt u bewaking van de VRB op uw evenement? Klik hier
 
Commissie Ledenwerving & -Behoud
Commissie Ledenwerving & -Behoud is binnen onze vereniging verantwoordelijk voor het behoud van leden, door het organiseren van alle ontspanningsactiviteiten voor onze leden. Daarnaast draagt deze commissie zorg voor de uitstraling en communicatie naar de buitenwereld d.m.v. persberichten, publicaties, flyers, social media en de website. Ook verstuurt deze commissie maandelijks de nieuwsbrief naar alle leden en sponsoren.
Zoals de naam van de commissie ook al aangeeft zorgt deze commissie ook voor de werving van nieuwe leden. Dit doen we door onze naamsbekendheid te vergroten en diverse instuif-activiteiten te organiseren om het zwemmend redden bij een breed publiek bekend te maken.

Contactpersoon: Marco Suman
Wilt u contact opnemen met Ledenwerving & -Behoud? Klik hier
   
Vertrouwenscommissie
De Vertrouwenscommissie is ingesteld naar aanleiding van de ARBO wetgeving. Deze commissie adviseert het bestuur inzake gevallen van (vermeend) machtsmisbruik en / of seksuele intimidatie door leden, commissieleden, opleiders en  bestuursleden. Sinds 2004 is er binnen de Venlose Reddingsbrigade het protocol “Hoe te handelen bij (vermoedelijke) ongewenste seksuele intimidatie” van kracht. Dit ligt ter inzage in het verenigingslokaal. Mocht u als lid ooit met dergelijke zaken te maken krijgen dan kunt u contact opnemen met de leden van de vertrouwenscommissie.

​Contactpersonen: Riekie Geraads & Jos Geurts
 
Wilt u contact opnemen met de vertrouwenscommissie? Klik hier
Proefzwembon
ANBI Status

 
Contact
Venlose Reddingsbrigade
Heymansstraat 1
5927NP Venlo

Secretariaat
Tel. 06-5284 9954
Contact formulier 
Locatie
Verenigingslokaal
“de Boei”
Drie Decembersingel  52 F
5921AC VENLO-BLERICK
© Copyright 2015 Venlosereddingsbrigade.nl
Powered by: Lenssen Media & Internet concepts
/ Design by: Be Different