Geschiedenis

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1935 voltrok zich de Watersnoodramp van 1935. Meer dan 1800 mensen verdronken, evenals vele dieren, en 100.000 mensen verloren hun huis en alle bezittingen. Ook Engeland, België, Duitsland en Frankrijk hadden vele verliezen te betreuren. Het mag dan ook geen toeval heten dat tien maanden later, op 1 november 1935, de Venlose Reddingsbrigade werd opgericht. De VRB ging zwemmen in het Sportfondsenbad aan de Walstraat in Venlo, dat nog geen twee maanden daarvoor (21 september 1935) was geopend.
 
Door langdurige regen in het bronnengebied van de rivier de Maas in Noord-Frankrijk en de Belgische Ardennen trad rond de jaarwisseling van 1993-1994 de Maas op verschillende plaatsen in de provincie Limburg buiten haar oevers waardoor duizenden mensen geëvacueerd moesten worden en grote materiële schade werd aangericht.
 
Eensgezind ging men het water te lijf. Men sloeg de handen ineen en met man en macht werden alle mogelijke middelen ingezet om zo veel mogelijk mensen te redden.
Maar het heeft ook zeker iets goeds opgeleverd. Men trok lering uit de overstroming van 1993. Nadat men tot het uiterste was gegaan om zo veel mogelijk mensen, dieren en materiaal te redden, kwam men tot de conclusie dat samenwerking van het grootste belang was. De handen werden ineengeslagen en kennis, mankracht en ervaring werden gedeeld. Dit voortvarend handelen bleek 2 jaar later van cruciaal belang.
 
Op 31 januari en 1 februari 1995, precies 42 jaar na de Watersnoodramp, trad de rivier de Maas (wederom door aanhoudende regenval) opnieuw buiten haar oevers. Niet alleen de Maas maar ook de waterstand van de Rijn, de Waal en de IJssel steeg dat jaar tot een recordhoogte waardoor er op diverse plaatsen gevaar dreigde voor een dijkdoorbraak. In ondermeer Borgharen, Itteren, Venlo en Roermond moesten in verband met overstromingsgevaar van de grote rivieren meer dan 250.000 mensen en complete veestapels uit het Nederlandse rivierengebied worden geëvacueerd.

Uiteindelijk hielden de dijken stand en kon iedereen weer naar huis toen het overstromingsgevaar geweken was. In 1995 kwam de regering met een Deltaplan Grote Rivieren waarin geregeld werd dat in de navolgende  jaren kwetsbare dijken en kaden langs de grote rivieren verhoogd en/of versterkt zouden worden.
 
Venlonaer van ut jaor 1995
Deze getoonde daadkracht en het adequaat handelen van onze (nog steeds vrijwillige!) reddingsbrigadiers leverde in datzelfde jaar de Venlose Reddingsbrigade de ‘Venlonaer van ‘t Joar 1995’-prijs op. Deze werd in december van het jaar tijdens het Sportgala dankbaar in ontvangst genomen.
 
Naast de watersnood en de prijs was 1995 ook het jaar waarin de VRB definitief verhuisde naar zwembad de Wisselslag aan de Drie Decembersingel in Blerick, waar ook het aangrenzende clublokaal "De Boei" te vinden is. Deze verhuizing ging relatief ‘gemakkelijk’: de watersnoodrampen van 1993 en 1995 hadden het gehele archief van de VRB verloren doen gaan. Er werd een nieuwe notariële akte opgesteld en een nieuw pand betrokken. Zo maakte de VRB haar ‘doorstart’.
 
Maandag 1 november 2010 was een officiële verjaardag van de Venlose Reddingsbrigade (VRB). De VRB vierde haar 75-jarig jubileum het voorafgaande weekend met een receptie en feestavond op zaterdag, en een brunch voor de leden op zondag. Beiden vonden plaats in feestzaal De Weag in Blerick, waar het bestuur werd gefeliciteerd met deze prestatie.

Tijdens de receptie kwam tevens toenmalig burgemeester Bruls acte de précence geven om alle aanwezigen te feliciteren. Ook bedankte hij de VRB voor hun inzet in het algemeen, en tijdens bewakingen bij evenementen op en langs het water in het bijzonder. Daarmee doelde hij o.a. op de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, waarbij de Reddingsbrigade elk jaar weer met een groot aantal vrijwilligers actief is. Na een korte pauze volgde nog een toespraak van de voorzitter die onder andere de geschiedenis van de VRB uitlichtte en inzicht gaf in het reilen en zeilen van de brigade.
 
Fair Play Award
Tijdens het Sportgala in de Maaspoort op 26 november 2010 vond de uitreiking van de Fair Play Award plaats. De drie genomineerden waren; Reddingsbrigade Venlo en Reddingsbrigade Tegelen, Avondvierdaagse Blerick en Wijkraad De Noordkern Tegelen. In drie introductiefilmpjes werden de genomineerden voorgesteld en werd de reden van hun nominatie toegelicht.

De prijs werd uitgereikt door Ken Leemans, succesvol verdediger/middenvelder bij VVV. De Award zelf ging uiteindelijk naar de gezamenlijk genomineerde Venlose en Tegelse Reddingbrigades. De toelichting op deze keuze omvatte onder andere de stelling dat, daar waar de meeste verenigingen zich concentreren op het spelletje en vooral sportieve ambities nastreven, hebben de reddingsbrigades Venlo en Tegelen daarnaast een ander belangrijk doel. Zij spelen een voorname maatschappelijke rol als het gaat om veiligheid op en naast het water. De brigades zetten zich in bij tal van activiteiten en evenementen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te waarborgen. De activiteiten van de reddingsbrigades kenmerken zich door een hoog sociaal karakter. Naast de sportieve uitdagingen wordt geïnvesteerd in opleiding van kader en leden. De brigades kennen een laagdrempelig karakter en zijn een begrip in Venlo en omstreken.
 
Voor de Venlose Reddingbrigade betekent het (gezamenlijk) winnen van deze prijs, naast de eer van de nominatie op zich, een volgend hoogtepunt in een reeds enerverend jaar i.v.m. het 75-jarig jubileum.
 
Recente ontwikkelingen
In het kader van een verbeterde samenwerking heeft de Venlose Reddingsbrigade met diverse andere reddingsbrigades een convenant getekend. Dit zijn de RVR regionale voorzieningen reddingsbrigades. We weten zeker dat dit het begin is van een goede samenwerking met de aangrenzende brigades en hopen deze band in de toekomt nog meer te verbeteren. Samenwerking is vooral belangrijk omdat er in heel limburg steeds meer activiteiten plaatsvinden van grote omvang. Denkend hierbij aan Ironman Maastricht, Solar festival Roermond en in ons eigen Venlo natuurlijk Venlostormt.
 
Voor nu zijn we in ieder geval volop bezig om de vereniging week na week naar een hoger niveau te brengen waarin het open karakter en bovenal de gezellige en persoonlijke sfeer behouden blijft.
 
Proefzwembon
ANBI Status

 
Contact
Venlose Reddingsbrigade
Heymansstraat 1
5927NP Venlo

Secretariaat
Tel. 06-5284 9954
Contact formulier 
Locatie
Verenigingslokaal
“de Boei”
Drie Decembersingel  52 F
5921AC VENLO-BLERICK
© Copyright 2015 Venlosereddingsbrigade.nl
Powered by: Lenssen Media & Internet concepts
/ Design by: Be Different