Algemene Informatie

De VRB is een grote gezellige club met als hoofddoel het zwemmend redden in de breedste zin van het woord. Ook toezicht, EHBO, bewakingen, varend redden en veel meer horen hier bij.

Elke week zijn onze vrijwilligers met de vele activiteiten van de Venlose Reddingsbrigade bezig. Deze activiteiten kunnen we onderverdelen in bestuur, commissies, werkgroepen en instructeurs. De instructeurs die dit allemaal regelen zijn een absolute noodzaak en hiermee zijn we dan ook zeer blij. Voor een goede redder is het namelijk van enorm belang dat zowel de zwemlessen als ook de theorie en de EHBO van goede kwaliteit zijn.

Ook voor de nodige ontspanning tussendoor wordt er veel geregeld voor de leden en hun familie. Voorbeelden hiervan zijn snorkelen, familiezwemmen op de zondagmorgen, verkleed zwemmen, discoavonden, Sinterklaasmiddag en nog veel en veel meer.Bij de Venlose Reddingsbrigade leiden we kinderen, jongeren en volwassenen op voor erkende diploma’s zwemmend redden. Ook geven wij opleidingen op het gebied van varend redden en EHBO. Het draait niet alleen om het halen van de diploma’s, het hebben van plezier in het zwemmen en varen is zeer belangrijk.


Het doel van de Venlose Reddingsbrigade is het bestrijden van de verdrinkingsdood, hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen aan het water. Daarnaast is het doel het zwemmend- en varend redden te bevorderen en het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen, en het redden van drenkelingen in het bijzonder.

Zwemmend redden
De Venlose Reddingsbrigade is wekelijks actief in het zwembad om de leden op te leiden tot echte redders. Al van jongs af aan (vanaf zwemdiploma A) leren we de leden doelgericht zichzelf en/of anderen te redden. Dit gebeurt op een leuke, afwisselende en speelse manier.
Naarmate de leden ouder worden, stelt de KNBRD ook hogere eisen aan de zwemvaardigheid en worden de zogenoemde ‘diploma-eisen’ steeds zwaarder.
Deze hogere diploma’s leggen dan ook de nadruk op het verlenen van EHBO aan drenkelingen en/of het leiden van een ongeval en het aansturen van collega redders en omstanders.
Ook trainen de leden op conditie en leren ze vervoersgrepen, bevrijdingsgrepen en hoe een reddingsmiddel gebruikt moet worden.


Varend redden
In 2014 is onze rampenploeg uitgerust met de nieuwste reddingseenheid Tinnsilver-550 Rescue. Deze nieuwe snelle boot is inmiddels regelmatig op de Venlose rivier Maas te vinden. Naast de opleiding Lifeguard Open Water dienen de redders ook in het bezit te zijn van het Vaarbewijs.
Onze varende eenheid wordt ook bij alle evenementen op het water ingezet zoals onder andere VenloStormt, Intocht Sinterklaas en de Knobeltocht. Ook ondersteunen wij onze collega brigades bij het toezicht houden bij evenementen.
Daarnaast is onze rampenploeg 24/7 inzetbaar bij hoog water en overstromingen in het hele land.
 
Bewakingen
Naast bewakingen op het water zijn wij ook regelmatig actief op het droge bij de bewaking van evenementen in en rondom Venlo zoals VenloStormt, Venloop, Intocht Sinterklaas en diverse wedstrijden op en om het water in Venlo.
Wilt u ons binnenkort inschakelen bij een evenement of bewaking? Neem dan contact op met onze Commissie Opleidingen en Bewakingen.

MBVO
Op maandagavond van 20:30 tot 21:30 uur is de mogelijkheid om deel te nemen aan "Meer bewegen voor ouderen" in het doelgroepenbad.
Hier wordt onder deskundige begeleiding, in een ongedwongen sfeer, veel gedaan aan souplesse en vaardigheid. Dit alles in een aangename watertemperatuur.
Daar deze groep slechts de ruimte heeft in het ondiepe gedeelte van het doelgroepenbad is deelname beperkt.
Er is géén leeftijdsgrens verbonden aan deze activiteit.
Proefzwembon
ANBI Status

 
Contact
Venlose Reddingsbrigade
Heymansstraat 1
5927NP Venlo

Secretariaat
Tel. 06-5284 9954
Contact formulier 
Locatie
Verenigingslokaal
“de Boei”
Drie Decembersingel  52 F
5921AC VENLO-BLERICK
© Copyright 2015 Venlosereddingsbrigade.nl
Powered by: Lenssen Media & Internet concepts
/ Design by: Be Different