Schenken en nalaten

Wil jij onze redders helpen met redden? Dat kan op de volgende manieren:

 1. Schenken, al dan niet met een specifiek doel
 2. Nalaten

Schenken

U kunt een eenmalige of een periodieke schenking doen. U kunt ook een schenking voor een bepaald doel doen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van bepaalde materialen.

Periodieke schenking

Bij een periodieke schenking schenkt u regelmatig, dus bijvoorbeeld ieder jaar of iedere maand.  

Een periodieke schenking kunt u aftrekken van de belasting als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U doet de periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals de Venlose Reddingsbrigade.
 • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
 • U doet de gift vrijwillig en niet omdat u het verplicht bent. 
 • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
 • De periodieke gift loopt minimaal 5 jaar.
 • Er is tot maximaal €250.000 aftrekbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Gewone gift of donatie

Wil je niet vastzitten aan een overeenkomst voor minimaal 5 jaar, maar toch iets goeds voor de Venlose Reddingsbrigade betekenen? 

Ook een gewone gift is aftrekbaar van de belasting, maar beperkter dan een periodieke schenking.

 • U doet de periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals de Venlose Reddingsbrigade.
 • U doet de gift vrijwillig en niet omdat u het verplicht bent. 
 • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
 • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.
 • U hebt uw gift niet contant gedaan.

Voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Voor meer informatie kunt u kijken op deze pagina van de belastingdienst.

Nalaten

Ook na uw overlijden kunt u wat betekenen voor de Venlose Reddingsbrigade. U kunt bijvoorbeeld een bedrag nalaten, in de vorm van een legaat. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact op met een notaris. 

Wist u dat wij een ANBI-status hebben, waardoor er geen erfbelasting betaalt hoeft te worden over het bedrag wat u nalaat.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie?

Neem dan contact op met Danny van der Horst of Bart Verdijk. Je kunt ze telefonisch bereiken via telefoonnummer 06 5284 9954. Mail je liever? Dat kan via donateur @ venlosereddingsbrigade.nl.

De Venlose Reddingsbrigade is, als zelfstandige vereniging, aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (KNBRD).

KvK nummer: 4016 41 66
ANBI nummer: 805520351
Rekeningnummer: NL 77 RABO 0167 7579 38

Contact

Postadres: Heymansstraat 1, Venlo

Zwembad: Drie Decembersingel 52, Venlo

© Copyright 2024 by Venlose Reddingsbrigade